หน้านี้จะแสดง list ของรายการเกี่ยวกับการศึกษาไว้หมดครับ เช็คได้ที่นี่ได้เลยทั้งหมดครับ : สำเภา
มีแบบฝึกหัดใหม่ ด้านล่าง
หน้าลิงค์ไปการcomment วิชา song writing 1
หน้าสำหรับ Comment วิชา Songwriting 1 นี้ จะปิดไปหากหมดปีเทอมหรือปีการศึกษาแล้ว จะเริ่ม update ใหม่ก็ต่อเมื่อเปิดการเรียนการสอนใหม่ ที่ปรากฏอยู่ในหน้านี้คือชั่วโมงการเรียนล่าสุด การ comment จะทำออกมาเป็นไฟล์ mp4 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจความคิดของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการ ตรวจในหน้ากระดาษ หรือการพูดออกมาเป็นคำพูด เพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลามาพูดในต้นชั่วโมงของการเรียนครั้งต่อไป เพราะเมื่อมีจำนวนนักศึกษาที่ ต้องการการ Comment มาก ๆ ก็จะไมสามารถเรียนได้อย่างเต็มที่ในชั่วโมงการเรียนต่อไปได้ เหตุที่เป็นไฟล์ mp4 ก็เพื่อที่จะให้หน้ากระดาษโน้ตเพลง และเสียงไปอยู่ด้วยกันเป็นก้อนเดียว หากมีการ download ไปดูเพื่ออ้างอิงส่วนตัว
 
หน้าหัดแกะเพลงจาก melody "Ear"
ในหน้านี้จะเป็นเกี่ยวกับตัวอย่างทำนองเพลง หรือแบบฝึกหัดให้สำหรับหัด Dictation เองที่บ้าน เพื่อฝึกฝน หรือเป็นเหมือนตัวอย่างข้อสอบสำหรับฝึกในการ Dictation ให้ได้เร็วขึ้น ฟังได้เร็วขึ้น และความซื่อสัตย์ที่จะทำด้วยตัวเองโดยปราศจากการกด เครื่องดนตรีช่วย ก็จะทำให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนได้อย่างเต็มที่
ลิงค์ไปหัดทำความเข้าใจการอ่านจังหวะโดยการวาดเส้น
จากประสบการณ์การเรียนดนตรีด้วยตัวเองทางไปรษณีย์
สมัยก่อน จะวาดเส้นแบบนี้เพื่อทำความเข้าใจ rhythm ที่ซับซ้อนต่าง ๆ <click>
 
หน้าฝึกฟังคุณภาพคอร์ด หลากคีย

my biography

หน้าสำหรับร้องสอบ Final วิชา Producer 2
vdo สอนการ EQ แปลทำ sub-title แล้ว <Click>

 

ลิงค์ download ไฟล์ pdf หนังสือหัดอ่านโน้ต 333 (คลิกเม้าส์ขวาแล้วเลือก save )
กระทู้รวมความรู้หลาย ๆอย่าง click

"โปรแกรมอาจจะยังใช้ไม่ได้กับ Firefox ในเรื่องการเล่นคลิปเสียง"ไปหน้าที่ 2